За нас

Сайтът www.iqtest-bg.com е създаден, за да помогне на потребителите да изчислят своят коефициент на интелигентност (IQ) лесно, удобно и най-важното – точно! Услугата е безплатна, за използването и потребителят не се таксува по никакъв начин. Тестът е базиран на различни по вид и трудност въпроси, които проверяват всички компоненти, формиращи интелигентността. www.iqtest-bg.com предлага на своите потребители и възможността да получат безплатен сертификат, удостоверяващ тяхното IQ, както и да споделят резултата си с приятели в социалните мрежи.

Ако имате забележки или критика към нас, ще се радваме да чуем Вашето мнение! Моля, използвайте страницата ни за контакт www.iqtest-bg.com/contact , за да се свържете с нас.