Често задавани въпроси

Какво е интелигентност?

Интелигентност е умението на човек да учи и разбира, да се адаптира към непознати за него ситуации и да се учи от собствения си опит; способността на човек да разсъждава, да анализира и синтезира получената информация.

Какво е IQ (коефициент на интелигентност)?

Всеки човек притежава вродена интелигентност. Нивото на интелигентност при различните хора варира в различни граници. IQ (Intelligence quotient) е показател, който спомага за измерването на тази интелигентност чрез различни стандартизирани тестове.

Какво представляват IQ тестовете?

IQ тестовете са поредица от въпроси, проверяващи различни компоненти на човешката интелигентност. Обикновено те се решават за предварително определено време, като по този начин се проверява и умението на решаващия да мисли бързо и да се адаптира към трудни / непознати за него ситуации.

С какво е по-добър настоящият IQ тест от останалите?

Тестът е съставен от разнообразни по тип и трудност въпроси. Проверява различни компоненти на човешката интелигентност – наблюдателност, креативност, логическо мислене, визуално възприятие, умение за извършване на аритметични операции и проследяване на числови последователности, пространствени връзки. Той е напълно безплатен – за решаването му, получаване на резултат, както и сертификат, удостоверяващ го, не се изисква заплащане под никаква форма.

Какви са различните нива на интелигентност?

Съществуват различни скали за измерване на коефициента на интелигентност (IQ). Най- популярната и широка разпространена е следната:
Над 140 – Гений
130 - 140 – Изключително висока интелигентност
110 – 120 – Висока интелигентност
90 – 110 – Нормална интелигентност
80 – 90 – Малко под средната интелигентност
Под 80 – Ниска интелигентност

Постоянна величина ли е IQ-то?

Не. Коефициентът на интелигентност се променя с възрастта, като в периода от раждането до 12 годишна възраст той бързо се покачва, до 18 годишна възраст се покачва, но по-бавно и след 18 годишна възраст не се променя.

Безплатен ли е IQ тестът?

Настоящият IQ тест е напълно безплатен. За провеждането му, получаването на резултата от него и сертификат, удостоверяващ получения резултат не се изисква никакво заплащане.