Общи условия и правила за ползване на сайта iqtest-bg.com

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта www.iqtest-bg.com. Тези общи условия представляват договор между Вас и www.iqtest-bg.com, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на долунаписаните правила. Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да спазвате настоящите общи условия и всички последващи промени в тях. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте този сайт.

 1. Общи разпоредби
  1. С използването на сайта IQtest-bg.com потребителите се съгласяват с условията за използване и се задължават да ги спазват.
  2. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от доставчика, за което потребителят може да се осведоми чрез съответната секция в сайта.
  3. Цялостното съдържание и форма на сайта (iqtest-bg.com), вкл. графичен интерфейс, изображения, текст, е защитено от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), като според този закон използването на всяка една част без съгласието на автора е нарушение на закона за авторски права и е наказуемо.
  4. Настоящите разпоредби са валидни от 01.01.2017г.
 2. Основни понятия
  1. Потребител – всяко физическо лице, което използва сайта
  2. Коефициент на интелигентност – наричан съкратено IQ (Intelligence quotient). Стандартна величина, с която се измерва човешката интелигентност.
  3. Тест за интелигентност – сбор от различни въпроси, с целта на които се постига измерване на коефициента на интелигентност.
 3. Права и задължения на потребителя
  1. Потребителят има право да използва съдържанието на сайта за лични нужди и с некомерсиална цел безплатно.
  2. Потребителят има право да получи сертификат във формат .pdf, удостоверяващ постигнатия чрез решаването на теста резултат безплатно.
  3. Потребителят има право по всяко време да прекрати решаването на теста без предупреждение и без посочване на причина.
  4. Потребителят има право по всяко време да влиза в контакт със собственика чрез страницата за контакт в сайта (http://www.iqtest-bg.com/contact) или чрез предоставените данни за контакт в настоящите общи условия. Той може да изиска премахването на личните му данни от базата данни, като това действие трябва да бъде извършено до 3 (три) работни дни след подаването на молбата.
  5. Потребителят се съгласява доставчикът да изпраща съобщения на неговия email адрес.
  6. Потребителят има право да откаже да получава съобщения на email адреса си с писмено заявление за това чрез формата за контакт или на email: admin@iqtest-bg.com
  7. Потребителят доброволно предоставя на www.iqtest-bg.com личните си данни (име, email адрес), в случай че желае да получи сертификат със своето IQ.
  8. Потребителят се съгласява неговите лични данни да се съхраняват в базата данни, като те биха могли да бъдат използвани единствено за контакт с него.
  9. Потребителят е наясно, че полученият резултат е ориентировъчен и при провеждането на други IQ тестове може да се получат и други резултати.
  10. Потребителят няма право да манипулира сайта по какъвто и да е начин.
  11. Потребителят няма право умишлено да претоварва сайта с фиктивни заявки или друг вид злонамерени атаки.
 4. Права и задължения на доставчика
  1. Доставчикът има право по всяко време да промени тези общи условия. Новите условия за ползване се считат за валидни от обявяването им на тази страница.
  2. Доставчикът не отговаря за прекъсване или ограничение в предоставяните услуги, възникнало поради независещи от него фактори (прекъсване на електричеството, телекомуникационни услуги или трети страни).
  3. Доставчикът има право да се свързва с потребителите посредством email адреса, въведен от тях.
 5. Декларация за поверителност
  1. Доставчикът се задължава да пази личните данни на потребителите, въведени доброволно от тях, които могат да се използват за контакт и изготвяне на статистики за нуждите на www.iqtest-bg.com .Доставчикът няма право да предоставя личните данни на трети лица, освен ако те не се изискват от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство.
 6. Собственост на сайта
  1. Ния Стоянова
   ж.к. Цветен квартал, ул. Ружа №13
   гр. Варна, България
   тел. +359 896932393
   email: admin@iqtest-bg.com